Monday, June 18, 2007

Từ điển trong Linux (Ubuntu 7.04)

Mình có viết một hướng dẫn cài Stardict trong Ubuntu 7.04 bằng tiếng Anh và bạn mình đã nhận xét là làm theo hơi khó. Nay mình xin viết lại bằng tiếng Việt, với một chút sửa đổi, mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn mới lần đầu sử dụng Linux (Ubuntu 7.04)
Bước 1: mở terminal lên (Application -> Accessories -> Terminal)
Bước 2: download gói cài đặt từ điển Stardict. trong terminal bạn gõ:
wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/stardict/stardict-2.4.8.tar.bz2
dòng lệnh nầy sẽ download mã nguồn từ server về do đó bạn phải kết nối internet để có thể chạy dòng lệnh trên.
Bước 3: giải nén và bắt đầu cài đặt. Trong terminal bạn gõ:
tar -xjvf stardict-2.4.8.tar.bz2
chuyển vào thư mục mã nguồn
cd stardict-2.4.8
Chạy các lệnh cài đặt
./configure
Sau lệnh nầy các bạn thường sẽ gặp lỗi (do thiếu thư viện). Riêng tôi, bị báo là: "error: No package 'libgnomeui-2.0' found" tôi đã giải quyết vấn đề nầy như sau: tôi vào google và gõ: No package 'libgnomeui-2.0' found Ubuntu, vì tui đang dùng Ubuntu mà ;) lần theo các link mà google cung cấp tôi tìm ra giải pháp: sudo apt-get install libgnomeui-dev thế là tôi chạy lệnh nầy xong rồi chạy lại lệnh ./configure và không nhận được báo lỗi nào nửa.
Chú ý rằng bạn phải chạy lệnh ./configure và không nhận được bất cứ lỗi nào nữa thì mới tiếp tục được.
chạy tiếp lệnh:
make
rùi lệnh:
sudo make install
[gõ password nếu được yêu cầu.]
mkdir /home/(username của bạn)/.stardict
ví dụ tôi có account linux là nha -> mkdir /home/nha/.stardict
mkdir /home/(username của bạn)/.stardict/dic
trong trường hợp của tôi là mkdir /home/nha/.stardict/dic
chuyển vào thư mục chứa tiệp tin từ điển, ta sẽ download và giải nén các tập tin từ điển vào thư mục nầy.
cd /home/(username của bạn)/.stardict/dic
trong trường hợp của tôi là cd /home/nha/.stardict/dic
Tôi sẽ download và sử dụng 2 cuốn Anh-Việt và Việt-Anh
wget http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/stardict/stardict-dictd_anh-viet-2.4.2.tar.bz2
wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/stardict/stardict-dictd_viet-anh-2.4.2.tar.bz2
Để biết đường dẫn của các file từ điển bạn vào trang http://stardict.sourceforge.net/Dictionaries_misc.php và copy các đường dẫn các file từ điển trong đó.
Giải nén và sử dụng chương trình từ điển stardict.
tar -xjvf stardict-dictd_anh-viet-2.4.2.tar.bz2
tar -xjvf stardict-dictd_viet-anh-2.4.2.tar.bz2

Xong rùi đó các bạn, bây giờ mở Applications ->Accessories -> Stardict.

5 comments:

Rodrigo said...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.

Anonymous said...

Khi download stardict-2.4.8.tar.bz2. Minh da giai nen' ra roi` doc file INSTALL trong thu muc stardict-2.4.8 va la theo no':
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --mandir=/usr/share/man;
nhu the nay se co loi~; nhung lam` theo cach' thu' 2 cua no':
./configure --disable-gnome-support --prefix=/usr;
thi` ok. Khong co' dieu` gi` say ra ca.

duong800@gmail.com

QuachTinh said...

Thực ra có một cách khác đơn giản hơn nhiều :
1/System..Administrator..Synaptic Package Manager
2/ Search keyword : stardict
3/ Mark for install
4/ Đợi ... Finish
5/ Applicant ...Accessory..stardict.
6/ Download file database với đường dẫn đã cho ơ trên.
QuachTinhVCF

Bich Hải Triều Sinh said...

Cho mình hỏi sao mình làm như hướng dẫn, nhưng khi add từ điển vô thì mở stardict lên không thấy các từ điển đó. Mình mò thì thấy có 1 thư mục dic ở /usr/share/stardict/dic nhưng không extract ra đuọc7 vì đòi quyền root.
Mình đang dùng Ubuntu 8.04, stardic 3.0.1

Anonymous said...

Right click downloaded dict file --> select Open as administrator --> extract file to /usr/share/stardict/dic/

If can not see option 'Open as administrator' use Synaptic to install nautilus-gksu

Good luck