Thursday, May 17, 2007

Cài đặt và sử dụng xvnkb để gõ tiếng Việt.

Đây là hướng dẫn cho bản Ubuntu 7.04 các phiên bản linux khác mình hông bít có ok hông
1. Cài đặt các thư viện liên quan.

Mở terminal gõ:
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install xorg-dev
sudo apt-get install gcc xlibs-dev libxft-dev
complete step 1.

2. Download source và cài đặt. trong terminal gõ:
wget http://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb-0.2.9a.tar.bz2
giải nén:
tar -xjvf xvnkb-0.2.9a.tar.bz2
vào thư mục mã nguồn:
cd xvnkb-0.2.9a/
./autogen.sh
./configure
mở file config.h
gedit config.h
và sửa lại cho giống như sau:
#define __VK_CONFIG_H
#define VK_CHECK_SPELLING
#define VK_USE_EXTSTROKE
#define VK_NEED_UCHAR
(hông bít sau Ubuntu lại thêm kí tự -e chi hông bít, bạn nhớ bỏ nó đi và save lại nhé !)
Gõ:
make
sudo make install
OK. xong rùi đó các bạn.

3.Sử dụng: từ terminal gõ
xvnkb
một icon nhỏ sẽ xuất hiện bên phải góc dưới màn hình desktop click chuột phải và chọn các lựa chọn của mình.

4.Để xvnkb tự động chạy khi khởi động máy tính bạn vào terminal gõ
gnome-session-properties
sau đó bạn chọn new, phần name bạn muốn gõ gì cũng được (sao cho gợi nhớ ví dụ "chương trình gõ tiếng việt xvnkb") phần command bạn gõ xvnkb sau đó OK và Close thế là xong.

xvnkb gõ tiếng việt rất tuyệt. Bạn cũng có thể dùng unikey để gõ tiếng Việt trong linux, tham khảo thêm link nầy nhe http://nhakhtn.blogspot.com/2007/05/ci-t-s-dng-unikey-ubuntu-704.html

Nguồn: saylinux.wordpress.com.

4 comments:

Anonymous said...

Lúc mình gõ gedit config.h thì nó hiện ra như thế này:
-e #ifndef __VK_CONFIG_H
#define __VK_CONFIG_H
#define VK_CHECK_SPELLING
#define VK_NEED_UCHAR
#define VK_NEED_USHORT
#define VK_NEED_UINT
#define VK_NEED_ULONG
#endif

vậy giờ mình phải xóa "-e ", và thêm "#define VK_USE_EXTSTROKE" nữa phải ko?

Anonymous said...

mình gặp lỗi ngay từ bước đầu tiên, máy báo ko tìm thấy build-essential, xorg-dev

Opensources fan said...

Mình chỉ bít là xóa -e đi thui, còn phần thêm #define VK_USE_EXTSTROCKE mình không bít để làm gì cho nên xin phép cho mình không trả lời nhe (mình có test thử mà chưa thấy khác gì cả hết :) ).


Phần lỗi build-essentail, bạn sửa bằng dòng lệnh sau: (máy bạn phải kết nối internet nhe ;) )
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential

Còn nếu còn lỗi nửa thì làm lại
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential

anh said...

chet minh roi, sau khi cai xong cai xvnkb thi minh reset lai may.Nhung mot hoi no lai hien ra thong bao:" ERROR: ld.so: object '/lib/xvnkb.so.0.2.9a' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded: ignored."
co ai giup minh voi--IM rainbowinyourhand@yahoo.com