Saturday, May 19, 2007

Install Stardict to use dictionary.

Link hướng dẫn bằng tiếng Việt

This is the best dictionary I have seen.

Install:

Step 1: go to the website StarDdict and download main program stardict-2.4.8.tar.bz2 and install it.
unzip type:
tar -xjvf stardict-2.4.8.tar.bz2
cd stardict-2.4.8
./configure
make
(sudo) make install // sudo when you use Ubuntu.
when run these commands (./configure .. ) you often receive the error and this is my experience: error: No package 'libgnomeui-2.0' found
and this is my solution : I go to google.com and type No package 'libgnomeui-2.0' found Ubuntu (because I use Ubuntu) the result set was displayed and I went to those link. I see "sudo apt-get install libgnomeui-dev" so I typed it to the command line. typed ./configure, make, sudo make install again and I was success !

step 2 - run stardict : from command line type: stardict and receive the message : no dictionary file found ;) so we must find and download dictionary file ;)

step 3 - download and put dictionary file to the right place.
go to http://www.vnlinux.org/stardict/ and download the dictionary file you like ;)
unzip them into “~/.stardict/dic” in this computer is /home/nhakhtn/.stardict/dic and this is the hidden folder
if you don't have the folder with this named you can make it.
mkdir /home/nhakhtn/.stardict
mkdir /home/nhakhtn/.stardict/dic
and then mv anhviet1.0.zip /home/nhakhtn/stardict/dic
unzip tar -...... ......
start stardict and use it ;) this is the good dictionary ;)
Thanks all. (references from longld.blogspot.com, vnlinux.org/sitemoi, vozforums.com ....)


5 comments:

Anonymous said...

Anh ơi, cho tui hỏi : cách này là thủ công dùng để cài sau khi down Main program trên trang chủ + máy ko có kết nối internet phải ko ? linux là hđh internet mà nhà ko có net, bực wá ,tòan là down các package trên mạng về rồi tự mò ko , lúc nào cũng báo lỗi, down 10 package thì cài thành công có 1-2.
Tui mới mò ubuntu chừng 1 tuần nay thôi.A có hướng dẫn cụ thể + tổng quát về cách down package về tự cài ko? giống như mua các cd tổng hợp của win để vọoc đó,chứ cài auto trong ubuntu thì lúc nào cũng phải có net để down các gói bổ sung.
Điểm hạn chế của linux chính là chỗ này,lúc nào cũng cần có net, mà nhìu khi có net thì lại ko setting được card mạng hay wifi để vào.

Opensources fan said...

Lệnh "sudo apt-get install libgnomeui-dev" chính xác là lấy packet libgnomeui-dev trên server của Ubuntu về rùi mới install, đây là lệnh cài đặt online. Do đó máy của bạn phải kết nối internet. Bạn có thể vào trang nầy http://ftp.ecc.u-tokyo.ac.jp/ubuntu để download các packet, tuy nhiên thật tế ta chả bít download gói nào cả :(
Để cài đặt từ gói *.deb ta dùng lệnh sau:
$sudo dpkg -i tên_gói.deb
tên_gói.deb thì có thể download từ link http://ftp.ecc.u-tokyo.ac.jp/ubuntu (ráng tìm ;)) ) hông thì lên mạng search (lại mạng ;) ) link để download gói cần thiết.
Hiện tại tôi có một đống gói *.deb (được tải về khi cài đặt các software trên Ubuntu) nếu bạn cần thì bạn hãy để lại địa chỉ, tôi sẽ ghi dĩa và gởi về tận nhà cho bạn (Miễn phí - Tất cả vì Linux - Linux muôn nem.....)

LikeLinux said...

Thật tế thì khi cài các phần mềm trên Linux ta hay bị thiếu thư viện nầy nọ, do đó sau khi cài tất cả các thư viện cần thiết thì các lần cài đặt software sau sẽ rất khoẻ (không bị báo thiếu thư viện nửa :) do đó bạn cần cài tất cả các thư viện ví dụ xorg11 ..., gstreamer... gnomelib....)

kissLA said...

can't make (no targets specified and no makefile found). how can i solve this??

Opensources fan said...

The "./configure" command must return success, if you receive any error you will can't run "make" commnad