Wednesday, August 8, 2007

Read and write in NTFS partitions on Ubuntu - Đọc ghi phân vùng NTFS trong Ubuntu

Nếu bạn cài Ubuntu và Windows trên cùng một máy, ắt hẳn sẽ có lúc bạn muốn “chia sẻ” dữ liệu giữa 2 hệ điều hành. Ubuntu nói riêng và Linux nói chung có thể đọc ghi phân vùng FAT tốt, nhưng với NTFS thì chưa được “mượt” lắm. Có lẽ vì thế mà sau khi cài đặt, Ubuntu mặc định chỉ cho bạn đọc từ phân vùng NTFS. Việc cấu hình để Ubuntu có thể ghi lên phân vùng NTFS là vô cùng dễ dàng, chỉ cần thao tác vài bước là xong. Tại sao lại không làm chứ?!


Bạn chọn menu Applications > Accessories > Terminal để mở cửa sổ dòng lệnh. Gõ lệnh sau:

sudo apt-get install ntfs-config

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc bạn, bạn chọn menu Applications > System Tools > NTFS Configuration Tool. Sẽ có một màn hình yêu cầu bạn nhập mật khẩu của bạn vào, rồi đến cửa sổ cấu hình rất đơn giản sau:

Cưả sổ cấu hình NTFS Configuration Tool

Đánh dấu vào tuỳ chọn bạn thấy cần rồi nhấn OK là xong (internal device là hỗ trợ cho ổ cứng gắn trong, bao gồm những phân vùng Windows trên đĩa cứng của bạn, external device là cho thiết bị gắn ngoài như ổ cứng di động, USB…). Từ giờ bạn có thể làm việc thoải mái với phân vùng NTFS rồi.

Chú ý: Nếu trước đó Ubuntu chưa nhận diện phân vùng NTFS thì có thể sẽ xuất hiện thêm một cửa sổ liệt kê danh sách những phân vùng NTFS có trên máy (mà chưa được kết nối (mount)) để bạn xác nhận có muốn kết nối và sử dụng phân vùng đó không. Bạn cứ làm theo những tuỳ chọn mặc định là được.

by saylinux.wordpress.com

No comments: