Saturday, July 28, 2007

Hướng dẫn cài Nvu để thiết kế Web dễ dàng.

Nvu là một môi trường tạo Web mới, dựa trên nền Mozilla và cơ chế Gecko của nó. Chủ yếu ban đầu là làm cho Linspire và các phiên bản khác của Linux. Tính hỗ trợ cao các hệ điều hành( OS) của nó cho nó trở nên khả thi với mọi OS khác. Hiện nay, Nvu đã chạy trên các OS : Window, Linux, Mac, FreeBSD.
Nvu dựa trên Gecko, cơ chế trong Mozilla, nó là một cơ chế tiện ích chuẩn, rất tin cậy, và siêu nhanh, được bảo trì hằng ngày dựa trên sự mở rộng của cộng đồng phát triển. Nó hỗ trợ mạnh cho XML, CSS, JavaScript. Kiến trúc của nó dựa trên XUL làm cho nó được mở rộng không ngừng.
Bây giờ bạn mở Terminal ra và khỏ vào các lệnh sau để các :

sudo apt-get install nvu
sudo rm -f /usr/share/applications/nvu.desktop
sudo gedit /usr/share/applications/nvu.desktop
Khi bạn khỏ lệnh cuối zô thì sẽ hiện ra GEdit cho bạn sửa file, bạn thêm các dòng sau vào :

[Desktop Entry]
Name=Nvu
Comment=Web Development Editor
Exec=nvu
Icon=nvu.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
Nếu bạn muốn thấy Nvu liền thì hãy khỏ lệnh sau để refesh lại GNOME panel :
killall gnome-panel
Sau đó bạn sẽ thấy nó ở MainMenu\Programming\Nvu.
Chúc bạn thành công !

No comments: