Monday, July 23, 2007

Cài XAMPP(Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl) cho Ubuntu

Bước 1: Download XAMPP Linux 1.6.2
Lưu ý : nếu bạn download trong Window thì nên tắt chương trình McAfee đi, nếu nó đang chạy thì bạn sẽ gặp báo lỗi virus, chỉ có vấn đề đó.
Bước 2: Cài đặt
Sau khi download xong bạn mở Terminal ra, gõ các lệnh sau:
1. Bạn nên login vào với wuyền root với lệnh sau :
su
rồi nhập password. Để giải nén file vừa down về, bạn vào thư mục chứa file đó, rồi gõ lệnh sau để bung nó ra vào folder /opt
tar xvfz xampp-linux-1.6.2.tar.gz -C /opt
Chú ý :
* Nếu bạn đã cài các version cũ của XAMPP thì các lệnh trên sẽ ghi đè lên.
F...ù ! Zậy là xong. XAMPP đã được cài vào folder /opt/lampp .
Bước 3 : Khởi động lên.
Nhập lệnh sau để khởi động :
/opt/lampp/lampp start
Bạn sẽ nhìn thấy những dòng sau trên màn hình :

Starting XAMPP 1.6.2...
LAMPP: Starting Apache...
LAMPP: Starting MySQL...
LAMPP started.

MySQL và Apache đã chạy rồi.
Bước 4 : Kiểm tra
Cài đặt thiệt là dễ phải ko các bạn. Nhưng làm sao mình biết là đã thành công và sẵn sàng làm việc rồi ? Hãy gõ vào web browser quen thuộc của bạn như sau :
http://localhost
Bạn sẽ thấy màn hình như sau :
Vậy là hoàn thành rồi, bạn có thể tự tìm hiểu thêm và tui cũng zậy. Hẹn gặp lại sau !!!
Ps: Thư mục gốc của web server sẽ là /opt/lampp/htdocs ;).

No comments: