Wednesday, July 4, 2007

How to install Flash Player for Ubuntu - Cách cài đặt flash cho Ubuntu

Cách tốt nhất để cài Macromedia Flash Player plug-in cho Mozilla Firefox là mở trình duyệt Firefox và mở trang Adobe.com: Version test for Adobe Flash Player. Sau đó bạn sẽ thấy một thông báo là thiếu plug-in flash. Bạn sẽ click vào thông báo nầy và theo các bước mà firefox hướng dẫn để cài đặt flash. Thường thường bạn firefox sẽ cài plugin nầy một cách tự động khi bạn click "install now".
Bạn cũng có thể cài đặt bằng cách sử dụng package manager: Vào terminal gõ lệnh
sudo apt-get install flashplugin-nonfree
Khởi động lại firefox

Nếu âm thanh của flash bị lỗi bạn sửa như sau:
Vào terminal gõ lệnh:
sudo apt-get install alsa-oss
gksudo gedit /etc/firefox/firefoxrc
Sửa FIREFOX_DSP="" thành FIREFOX_DSP="aoss"

Cách đơn giản và nhanh: Tải gói nầy về và install nó ;)
http://rivervalleytechsupport.com/files/libflashsupport_1.0~2219-1_i386.deb

Thế là bạn tha hồ vào Youtube, tải các game flash về và play nó (bằng firefox nhé ;))

No comments: