Friday, June 29, 2007

Cài đặt phần mềm cho Ubuntu khi máy không có kết nối Internet

Nếu bạn có một kết nối Internet, Ubuntu quả là một thiên đường cho bạn. Mọi việc cài đặt nâng cấp phần mềm đều khác dễ dàng qua Synaptic. Tuy nhiên có một số bạn ở các diễn đàn khác lại có 1 câu hỏi là làm sao để có thể download đầy đủ những gì mình cần bao gồm cả những gói phụ thuộc. Sau đây là một câu trả lời.

Đầu tiên bạn cứ vào Synaptic đánh dấu Intall hoặc Update cho những thứ mình cần. Sau đó bạn vào menu File -> Generate Package Download Script. Lúc đó bạn sẽ lưu lại 1 script. Chúng ta có thể xách script này qua các máy Linux khác có Internet để down tự động.

Nếu muốn sử dụng chương trình hỗ trợ download. Công việc rất dễ dàng bạn vào chương trình soạn thảo văn bản (gedit chẳng hạn)để xóa những wget -c. Xóa bằng thao tác Find And Replace chứ đừng xóa tay à nha.

Sau khi download hết tất cả cái đó về bạn chỉ cần chép những file deb đó về máy bạn. Nhưng một vấn đề nữa là làm sao cài đặt hết nó. Biết cái nào cài trước cái nào cài sau? Cái này thì hơi khó vì có nhiều cái phụ thuộc với nhau thành 1 vòng tròn. Nhưng nếu bạn gan thì làm theo cách của mình. Chép tất cả vào 1 thư mục deb chẳng hạn sau đó cd vào trong thư mục đó rồi gõ lệnh sudo dpkg -i * lúc đó mọi thứ sẽ được cài đặt và bạn sẽ không cần quan tâm cài cái nào trước cái nào sau vì chúng được cài cùng 1 lúc

P/s: Quên nữa cái này cũng quan trọng. Nếu máy bạn mới cài đặt mà chưa lần nào kết nối Internet thì có lẽ database phần mềm của bạn trong Synaptic sẽ không được phong phú và cập nhật. Vì vậy cần đến 1 máy có kết nối Internet. Sau khi đã reload packate information bạn có thể chép tập tin pkgcache.bin và srcpkgcache.bin ở thư mục /var/cache/apt trong máy có kết nối internet đến máy không có kết nối internet để có list những phầm mềm mới nhất. Chú ý phải xài lệnh sudo để chép nha vì tập tin đó bị khóa.

Lấy từ Saylinux

No comments: