Monday, June 11, 2007

Cài đặt IE trong Ubuntu

Có những lúc bạn cần phải chạy IE để test các trang web bạn làm cho khách hàng.....

1. Cài wine và cabextract
sudo apt-get install wine cabextract

2. Trong terminal gõ:
wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-2.0.5.tar.gz
Download xong bạn giải nén:
tar xzvf ies4linux-2.0.5.tar.gz
Vào thư mục vừa giải nén
cd ies4linux-2.0.5
Cài.
./ies4linux
Sau khi cài xong chạy thử nhe ;)
/home/username/bin/ie6
Vì tôi có username trong máy là nhakhtn nên đường dẫn là : /home/nhakhtn/bin/ie6
Chúc bạn cài thành công hihi...

1 comment:

SongokuZe said...

Thanks, đúng cái mình đang cần tìm.
Tuyệt!!!

===sign===
http://www.topwmm.com | http://www.topvnn.com